(ข้อมูลเกม) แนะนำเล่นเกม Booster

Booster ไอเทม ของเกม Nice to Z You
บัพช่วยเล่น ที่จะช่วยในการค้าหา
ซ่อนตัว เอาตัวรอด ปั่นป่วนและหลอกล่อได้

Scanner                   

สำหรับ Seeker กดใช้ เพื่อแสกนหา Hider ที่ซ่อนอยู่บริเวณนั้น

จำนวนที่สามารถพกไปได้ต่อ 1 เกม คือ 5 ชิ้น

 

Bloodlust Potion                        

สำหรับ Seeker กดใช้ เพื่อบอกตำแหน่งทิศทางที่ Hider ซ่อนอยู่

จำนวนที่สามารพกไปได้ต่อ 1 เกม คือ 3 ชิ้น

 

Decoy

สำหรับ Hider กดใช้เพื่อส่งตัวล่อไปหลอก ตามทิศทางที่เลือก

จำนวนที่สามารพกไปได้ต่อ 1 เกม คือ 5 ชิ้น

 
Flash Bang
สำหรับ Hider กดใช้ เพื่อขว้างระเบิดแฟรช 
ที่ทำให้ Seeker แสบตามองไม่เห็นทิศทาง 
และยังมีผลกับ Hider ด้วย
 
จำนวนที่สามารพกไปได้ต่อ 1 เกม คือ 3 ชิ้น