Nice to Z You และพี่แป้ง เอาใจแฟนคลับเป็นพิเศษ ลดราคากล่องสุ่มสกิน zbing z. ทุกกล่อง เหลือเพียงกล่องละ 20 บาท จากราคาปกติ 35 บาท
เพื่อให้ทุกคนมีสกินพี่แป้ง ใช้เล่นกันในเกมโชว์ความน่ารักสนุกสนานกันไปเลย