Story Game Wallpaper

STORYเหตุการณ์เกิดจากรายการทีวีที่ต้องการเพิ่มเรตติ้งให้ตัวเอง โดยการคิดเกมโชว์
ที่ให้ผู้เล่นต้องมาเล่นเกมเสี่ยงตายกัน โดยคิดรูปแบบรายการเป็นการเล่นซ่อนหา
ที่รู้จักกันดีแต่คนที่ถูกเจอจะโดนฆ่าแทนการแพ้ไปแบบปกติ

Zbingz เป็นหนึ่งในผู้ถูกสุ่มเลือกจากทางทีมงานและยังเอาตัวรอดมาใน
การจัดแข่งครั้งแรกได้ พอเธอรู้ว่าทางรายการได้จัดหาผู้เล่นรุ่นใหม่เข้ามา
เธอเลยเข้ามาช่วยสอนผู้เล่นในครั้งแรกให้

STORYเหตุการณ์เกิดจากรายการทีวีที่ต้องการ
เพิ่มเรตติ้งให้ตัวเองโดยการคิดเกมโชว์
ที่ให้ผู้เล่นต้องมาเล่นเกมเสี่ยงตายกันโดย
คิดรูปแบบรายการเป็นการเล่นซ่อนหา
ที่รู้จักกันดีแต่คนที่ถูกเจอจะโดนฆ่า
แทนการแพ้ไปแบบปกติ

Zbingz เป็นหนึ่งในผู้ถูกสุ่มเลือก
จากทางทีมงานและยังเอาตัวรอดมา
ในการจัดแข่งครั้งแรกได้พอเธอรู้ว่า
ทางรายการได้จัดหาผู้เล่นรุ่นใหม่เข้ามา
เธอเลยเข้ามาช่วยสอนผู้เล่นในครั้งแรกให้GAME PLAY

GAME PLAY

©Thana Digital Life. All Rights Reserved.