Dash Shoe Pack โปรโมชั่นใหม่สุดคุ้ม 500% ต้อนรับบูทเตอร์ใหม่

Nice to Z You จัดให้! กับแพคโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบจุใจ
คุ้มจุกๆ มูลค่ารวมกว่า 500% ในราคาเพียง 79 บาท
ต้อนรับการมาของ Booster ใหม่ Dash Shoe

1. Dash Shoe Pack โปรโมชั่นใหม่สุดคุ้ม 500% ต้อนรับบูทเตอร์ใหม่

เปิดขายในร้านค้า ราคา 79 บาท 1 ID ซื้อได้ 1 ครั้ง 

Dash Shoe สุดยอดบูทเตอร์ใหม่ ใช้แล้วรอด! สำหรับนักซ่อน

เมื่อกดใช้ผู้เล่นจะพุ่งตัวไปข้างหน้า พร้อมเป็นอัมตะ 1 วินาที จากนั้นจะวิ่งไวขึ้นอีก 5 วินาที

 2.Re Sale แพคสุดคุ้มลดสูงสุดกว่า 1000% กลับมาอีกครั้ง!

1. Start Pack : แพ็คนักเริ่มต้น เพียง 29 บาท ได้ไอเทมคุ้มกว่า 1000%
2. Hider Pack : แพ็คสุดค้ม สำหรับคนซ่อน เพียง 99 บาท  ได้ทั้ง Z-coin และ Booster สำหรับคนซ่อนแบบจุกๆ 300%
3. Seeker Pack : แพ็คสุดค้ม สำหรับคนหา เพียง 99 บาท  ไได้ทั้ง Z-coin และ Booster สำหรับคนหาแบบจุกๆ 300%