สกินใหม่ คุณหมอหน้ากากอีกา Crow Doctor เปิดขายแล้วที่ Shop

Nice to Z You อัปเดตสกินใหม่ คุณหมออีกา Crow Doctor 
สกินสุดเทห์ระดับ Legendary เปิดขายแล้วที่ร้านค้า

เปิดขายใน Shop Skin

สายฟรี เพียง ชิ้นละ  30000 Silver 

สายเปย์ เพียง ชิ้นละ 200 Z-Coin

Crow Doctor

เปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 12 มิ.ย. – 23 ก.ค. นี้เท่านั้น