มาแล้ว! Jail Head ผู้จองจำจากทีม Spooky Squad

Jail Head ผู้จองจำจากทีม Spooky Squad
กับหัวไฟแห่งการจองจำ แสดงพลังแห่งความหลอน
เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วที่ร้านค้า

เปิดขายใน Shop Skin

สายฟรี เพียง ชิ้นละ  30000 Silver 

สายเปย์ เพียง ชิ้นละ 200 Z-Coin

Jail Head

เปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 13 มี.ต. – 9 เม.ย.นี้เท่านั้น๋