ฉลองฮาโลวีนกับ Jail Head ผู้จองจำจากทีม Spooky Squad

ฉลองฮาโลวีนกับ Jail Head ผู้จองจำจากทีม Spooky Squad
กับหัวไฟแห่งการจองจำ แสดงพลังแห่งความหลอน
เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วที่ร้านค้า

ปิดขายใน Shop Skin

สายฟรี เพียง ชิ้นละ  30000 Silver 

สายเปย์ เพียง ชิ้นละ 200 Z-Coin

Jail Head

เปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 26 ต.ต. – 22 พ.ย.นี้เท่านั้น๋