สกินใหม่จากสตีมเมอร์ชื่อดัง Necross Candle Boy เปิดขายแล้ว... ที่ Shop

Necross Candle Boy สกินระดับ Legendary จากความร่วมมื่อสุดพิเศษกับสตีมเมอร์ชื่อดัง Necross Melphist
พบกับความเทห์! พร้อมเอฟเฟคพิเศษ เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วที่ร้านค้า

เปิดขายใน Shop Skin

สายฟรี เพียง ชิ้นละ  30000 Silver 

สายเปย์ เพียง ชิ้นละ 200 Z-Coin

Necross Candle Boy

เปิดขายเฉพาะช่วงเวลา  10 เม.ย. – 14 พ.ค. นี้เท่านั้น๋