Necross Player1 สกินสุดเทห์!จากสตีมเมอร์ชื่อดัง เปิดขายแล้ว... ที่ Shop

Necross Player1 สกินระดับ Legendary จากความร่วมมื่อสุดพิเศษกับสตีมเมอร์ชื่อดัง Necross Melphist
พบกับความเทห์! พร้อมเอฟเฟคพิเศษ เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วที่ร้านค้า

ปิดขายใน Shop Skin

สายฟรี เพียง ชิ้นละ  30000 Silver 

สายเปย์ เพียง ชิ้นละ 200 Z-Coin

Necross Player1

เปิดขายเฉพาะช่วงเวลา 17 ม.ค. – 13 ก.พ. นี้เท่านั้น๋